7. decembra, 2021  

Volitve študentov v organe šole – december 2021

Volitve študentov v organe šole – december 2021

POZIV ZA PREDLOG KANDIDATOV ZA VOLITVE ŠTUDENTOV

Na podlagi volilnega imenika, ki je potrjen in na vpogled na oglasni deski Višje prometne šole, vas vabimo k oblikovanju predlogov za kandidacijsko listo študentov za volitve v Svet zavoda Prometne šole Maribor, Komisijo za kakovost Višje prometne šole Maribor in Strateški svet Višje prometne šole Maribor, kjer boste izvolili predstavnike študentov Višje prometne šole Maribor.

Za predstavnike študentov v Svet zavoda se predlaga najmanj 1 kandidat, izvoli se 1 kandidat.

Za predstavnike študentov v Komisijo za kakovost Višje prometne šole Maribor se predlagata najmanj 2 kandidata, izvolita se 2 kandidata.

Za predstavnike študentov v Strateški svet Višje prometne šole Maribor se predlagata najmanj 2 kandidata, izvolita se 2 kandidata.

 

Predloge kandidatov za predstavnike študentov sprejemamo  v tajništvu zavoda do 13. 12. 2021, kandidatna lista pa bo objavljena naslednji dan.

Kandidati morajo podpisati izjavo, da se s kandidaturo strinjajo (izjavo lahko pridobite v tajništvu zavoda).

Volitve bodo potekale dne 21. 12. 2021 od 8. do 16. ure na šoli.

 

 

Sorodni

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja