12. marca, 2018  

Razpis za denarno pomoč

Razpis za denarno pomoč

Študijski sklad Višje prometne šole Maribor objavlja razpis za dodelitev nepovratne denarne ali materialne pomoči študentom Višje prometne šole Maribor.

Zaradi neizkoriščenosti sredstev razpisujemo nove roke za koledarsko leto 2018.

Razpis sklada – ponovno

Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto (ali osebno vročiti v tajništvo VPŠ) na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola

Sklad za pomoč študentom

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

 

Opremljenost vloge:

Vlogo za razpis je potrebno poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti vidna ustrezna označba: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev pomoči študentom VPŠ«

 

Sorodni

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja