Diplome

Študenti morajo za dokončanje študija na Višji prometni šoli opraviti diplomski izpit, ki je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora. Diplomsko delo je potrebno izdelati v skladu s Pravilnikom o diplomskem izpitu in z Navodili za izdelavo diplomskega dela.

Obrazci za diplomski izpit

Obr. DIP 1 – Prijava teme diplomskega dela
Obr. DIP 2 – Sklep o potrditvi teme in naslova diplomskega dela (referat)
Obr. DIP 3 – Prošnja za spremembo pri izdelavi diplomskega dela
Obr. DIP 4 – Soglasje za oddajo diplomskega dela in prijava na diplomski izpit
Obr. DIP 5 – Sklep o imenovanju komisije za zagovor diplomskega dela (referat)
Obr. DIP 6 – Obvestilo komisije o ustreznosti diplomskega dela
Obr. DIP 7 – Zapisnik o poteku diplomskega izpita (referat)

 

Diplomski izpitni roki v študijskem letu 2018/19

ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA
2. 10. 2020 22. 10. 2020
6. 11. 2020 27. 11. 2020
27. 11. 2020 15. 12. 2020
5. 1. 2021 29. 1. 2021
1. 2. 2021 26. 2. 2021
1. 3. 2021 26. 3. 2021
1. 4. 2021 22. 4. 2021
3. 5. 2021 21. 5. 2021
1. 6. 2021 30. 6. 2021
9. 7. 2021 27. 8. 2021
18. 8. 2021 10. 9. 2021
1. 9. 2021 24. 9. 2021

Iskanje diplomskih del

Iskanje