Diplome

Študenti morajo za dokončanje študija na Višji prometni šoli opraviti diplomski izpit, ki je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora. Diplomsko delo je potrebno izdelati v skladu s Pravilnikom o diplomskem izpitu in z Navodili za izdelavo diplomskega dela.

Obrazci za diplomski izpit

Obr. DIP 1 – Prijava teme diplomskega dela
Obr. DIP 2 – Sklep o potrditvi teme in naslova diplomskega dela (referat)
Obr. DIP 3 – Prošnja za spremembo pri izdelavi diplomskega dela
Obr. DIP 4 – Soglasje za oddajo diplomskega dela in prijava na diplomski izpit
Obr. DIP 5 – Sklep o imenovanju komisije za zagovor diplomskega dela (referat)
Obr. DIP 6 – Obvestilo komisije o ustreznosti diplomskega dela
Obr. DIP 7 – Zapisnik o poteku diplomskega izpita (referat)

 

Diplomski izpitni roki v študijskem letu 2018/19

ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA
11. 10. 2019 25. 10. 2019
25. 10. 2018 29. 11. 2019
20. 11. 2019 13. 12. 2019
4. 1. 2020 31. 1. 2020
8. 2. 2019 6. 3. 2020
28. 2. 2020 27. 3. 2020
25. 3. 2020 17. 4. 2020
17. 4. 2020 15. 5. 2020
26. 4. 2020 29. 5. 2020
10. 6. 2020 3. 7. 2020
30. 8. 2020 21. 9. do 30. 9. 2020

Iskanje diplomskih del

Iskanje