Diplome

Študenti morajo za dokončanje študija na Višji prometni šoli opraviti diplomski izpit, ki je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora. Diplomsko delo je potrebno izdelati v skladu s Pravilnikom o diplomskem izpitu in z Navodili za izdelavo diplomskega dela.

Obrazci za diplomski izpit

Obr. DIP 1 – Prijava teme diplomskega dela
Obr. DIP 2 – Sklep o potrditvi teme in naslova diplomskega dela (referat)
Obr. DIP 3 – Prošnja za spremembo pri izdelavi diplomskega dela
Obr. DIP 4 – Soglasje za oddajo diplomskega dela in prijava na diplomski izpit
Obr. DIP 5 – Sklep o imenovanju komisije za zagovor diplomskega dela (referat)
Obr. DIP 6 – Obvestilo komisije o ustreznosti diplomskega dela
Obr. DIP 7 – Zapisnik o poteku diplomskega izpita (referat)

 

Diplomski izpitni roki v študijskem letu 2018/19

ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA
12. 10. 2018 26. 10. 2018
26. 10. 2018 30. 11. 2018
3. 1. 2019 1. 2. 2019
8. 2. 2019 8. 3. 2019
28. 2. 2019 29. 3. 2019
5. 4. 2019 10. 5. 2019
26. 4. 2019 31. 5. 2019
7. 6. 2019 5. 7. 2019
26. 8. 2019 27. 9. 2019

Iskanje diplomskih del

Iskanje