Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v realnih delovnih razmerah. V tem procesu partnersko sodelujejo študent, gospodarska družba in višja strokovna šola.

S praktičnim izobraževanjem naj bi študent pridobil znanja, veščine in izkušnje, ki mu bodo v njegovem bodočem poklicnem delu omogočale kvalitetnejše in učinkovitejše delo v izbrani stroki.

Praktično izobraževanje je obvezno za vse študente. Opraviti ga morajo v gospodarski družbi, ki ima primerno razvito strokovno področje, v smeri katerega se izobražuje študent. O primernosti gospodarske družbe odloči predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja na višji strokovni šoli.

Več o tem >>

Uspešno opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za vpis v višji letnik študija.

Izrednim študentom se lahko obveznost opravljanja praktičnega izobraževanja v celoti ali deloma prizna.

Več o tem >>

Na Višji prometni šoli ima praktično izobraževanje pomembno vlogo. Zavedamo se, da le kvalitetno sodelovanje med šolo in gospodarstvom zagotavlja takšen kader, ki v sodobnih pogojih gospodarjenja uspešno sledi zahtevam gospodarstva. Sodelujemo z mnogimi podjetji, ki našim študentom omogočajo praktično izobraževanje, strokovne ekskurzije, izdelavo seminarskih nalog in ne nazadnje izdelavo diplomskih del, usmerjenih v reševanje praktičnih problemov iz prometa, poštnega prometa in komunale. Število podjetij, s katerimi sodelujemo, se nenehno povečuje.

Obrazci za praktično izobraževanje

Študentska praksa - kontakti

mag. Dušan Kolarič, univ. dipl. inž. stroj.

dusan.kolaric@vpsmb.eu
t: 02 42 94 107 m: 051 351 203

mag. Vanja Kajzer, univ. dipl. ekon.

vanja.kajzer@vpsmb.eu
t: 02 42 94 107 m: 051 351 510

Martina Belšak, prof.

martina.belsak@vpsmb.eu
t: 02 42 94 138 l m: 051 676 381

Živa Trstenjak, prof.

ziva.trstenjak@vpsmb.eu
t: 02 42 94 106