O šoli

Ustanovitelj

Ustanovitelj šole je Ministrstvo za šolstvo in šport. V okviru zavoda delujeta dve organizacijski enoti, Srednja prometna šola z dijaškim domom in Višja prometna šola.

Šolo in dom upravljajo

Šolo in dijaški dom upravljajo direktor, ravnatelja, svet zavoda in svet staršev. Srednja šola in dom sta organizirana v zavod Prometna šola Maribor, kamor spada tudi organizacijska enota Višja Prometna šola.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole in doma so: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski in vzgojiteljski zbori, strokovni aktivi, razredniki in vzgojitelji.

Skupnost učencev

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti oziroma v vzgojne skupine.

Publikacija

PUBLIKACIJA_2016-17

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).