Izpitni roki

Izpitni roki za občane

Oktober 17. 10. 2023
November 23. 11. 2023
December 14. 12. 2023
Januar 25. 1. 2024
Februar 22. 2. 2024
Marec 14. 3. 2024
April 18. 4. 2024
Maj 16. 5. 2024
Junij 13. 6. 2024
Avgust 29. 8. 2024
September 26. 9. 2024

Postopek prijave na izpit in pravila

Dijaki brez statusa (občani) se lahko prijavijo na izpitne roke, ki so razpisani in objavljeni na spletni strani Srednje prometne šole Maribor.
Pri objavi izpitnih rokov veljajo naslednja
pravila:
 • pri objavi izpitnega roka se navede datum in ura izpitnega roka. To je osnova za prijavo na izpit. Rok za prijavo na izpit (najkasneje 5 dni pred objavljenim izpitnim rokom) se upoštevajo koledarski dnevi.

Dijak/občan izpolni prijavnico za izpit (Zapisnik o izpitu), ki jo prejme v tajništvu srednje šole. Prijavnico odda v tajništvu.

K opravljanju izpita lahko pristopijo le na izpit prijavljeni dijaki/občani. Dolžnost učitelja, ki vodi izpit, je, da preveri upravičenost pristopa k izpitu.

⇒ Če dijak nima statusa (občan), mora plačati vse izpite po veljavnem ceniku SPŠ za tekoče šolsko leto.

⇒ Ob prijavi na izpit, ki ga je potrebno plačati, mora dijak kopijo plačane položnice poslati na naslov tajništva ali na fax 02 429 41 10, najmanj 2 dni pred razpisanim izpitnim rokom, na katerega se prijavlja. Izjemoma lahko prinese potrdilo na popravni izpit.

⇒ V primeru, da se je dijak prijavil na izpit, ki ga je potrebno plačati, izpit plačal ter dokazila pravočasno dostavil tajništvu, kasneje pa se je od izpitnega roka odjavil, se mu znesek plačila prenese na naslednji izpitni rok, če o odjavi pravočasno obvesti tajništvo.

Naloge učitelja pri izvedbi izpita so naslednje:
⇒Pravočasno pripravi izpitno nalogo, na kateri mora biti zapisan tudi točkovnik ocenjevanja (ovrednotenje posamezne naloge) in ocenjevalni kriterij oz. meje za posamezno oceno. Ocenjevalni kriterij je za posamezne strokovne aktive dogovorjen na seji aktiva in ga vsi učitelji v aktivu morajo upoštevati.
⇒Preveri upravičenost pristopa k izpitu za posameznega dijaka (ali ima dijak opravljene vse predpisane obveznosti, ki so pogoj za pristop k izpitu – seminarske, projektne naloge itd).

⇒Na izpitu preveri prisotnost prijavljenih dijakov in identiteto dijakov.
⇒Izpit oceni v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju in najkasneje v 8 dneh zapisnik o izpitu vrne v tajništvo.

Navodila za plačilo izpita - UPN

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).