Simbioza

Predstavitev projekta:

Simbioza je socialno podjetje, ki je koordinator projekta. Simbioza je v treh letih (2011-2013) povezala več kot 15.000 starejših in 9.000 mladih po vsej Sloveniji v vseslovenski akciji računalniškega in internetnega opismenjevanja. Akcija Simbioza je razvila model računalniških delavnic za starejše, kjer se le-ti učijo od mladih in v enem tednu spoznajo osnove uporabe računalnika. Zaradi nadvse pozitivnega odziva splošne javnosti pa so se ustvarjalci Simbioze odločili, da akcija preraste v trajnostni projekt. Iz te ideje je nastal “Na Triglav spreminjat svet! Simbioza medgeneracijski center” ter projekti Simbioza mojstri, Simbioza šole, Simbioza klub in Konzorcij Sodelujemo. Medgeneracijsko sodelovanje je tako s temi projekti umeščeno v širši družbeni okvir na trajnostni osnovi, ki doprinašajo tako otrokom, mladim, odraslim in starejšim. V letu 2014 so otvorili projekt Simbioza Giba, kjer so s sloganom “Gibanje je življenje in življenje je gibanje” dosegli, da so se generacije povezale preko športa. V letu 2017 se je ekipa Simbioza podala nazaj v vode digitalne tehnologije, z organizacijo vseslovenske akcije”PAMETNI S PAMETNIM”, kjer so številni prostovoljci po vsej Sloveniji starejše učili uporabe pametnih telefonov in tabličnih računalnikov.

Namen in cilji projekta:

Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Eden od ciljev projekta je sodelovanje med generacijami. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti.

Preglednica 1: Primerjava lastnosti socialne inovacije v teoriji in v
primeru projekta Simbioza (Sobočan, 2015)

 

Partnerji v projektu:

Komunikacija in ozaveščanje

 Ciljne skupine

V okviru projekta Simbioza bomo osveščali različne ciljne javnosti, kijih lahko v grobem delimo na tri skupine:

Znotraj širše javnosti se bomo osredotočali predvsem na dve ciljni skupini, ki sta hkrati skupini, ki ju je projekt vsebinsko in konceptualno zajemal v svojem bistvu ter na ostalo populacijo, ki je prav tako bila seznanjena s projektom.

Eno skupino predstavljajo mladi, ki jih bomo k sodelovanju povabili kot prostovoljce, se pravi učitelje starejših na brezplačnih delavnicah.

Drugo ciljno skupino komunikacije projekta Simbioza predstavlja starejša populacija, nad 55 letom starosti.

Komunikacija bo usmerjena tudi k ostalim generacijam, saj bomo želeli spodbujati družinske člane in prijatelje, da se akcije udeležijo sami ali pa prijavijo svoje stare starše in otroke.

Komunikacija je vsekakor ključna tudi znotraj interne javnosti, torej med partnerji projekta.

 

Sistem obveščanja deležnikov projekta

Deležnike projekta bomo o poteku projekta redno obveščali preko različnih kanalov in orodij.

Mladi (prostovoljci):

Starejši (udeleženci):

Pripravila koordinatorka Mateja Turk, prof.

Recepti SIMBIOZA

Viri:

Sobočan, Tjaša. 2015. Potencial socialnih inovacij za promocijo Slovenije prek javne diplomacije: primer projekta Simbioza. Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).