Topla malica

Prijava / odjava

Obvestilo glede šolske prehrane

Če se kdo v šoli še ni prijavil na toplo malico in bi to želel, lahko to stori preko prijavnega obrazca: Obrazec za prijavo malice >>

Prav tako najdete vse informacije glede prehrane pod zavihkom dijaki, topla malica.

Odjava malice je letos možna samo preko spleta, sprememba menija pa na registratorju v jedilnici šole.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka lahko naročeno malico odjavijo starši.

Malico odjavite preko spletne povezave.

Obvezna odjava je mogoča najkasneje do 9.00 za naslednji dan.
Spremembo menija lahko naredite do 11.00  za naslednji dan na registratorju v jedilnici šole.

Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Dijak, ki je prijavljen na šolsko malico, dobi ključek za registracijo malice.
Na razpolago ima 8 menijev. Registrator za spremembo menija, odjavo in naknadno prijavo je v jedilnici.
Na njem lahko dijak odjavlja, prijavlja in spreminja meni za malico. Meniji so izobešeni za en teden vnaprej v jedilnici in na spletni strani srednje šole. Če pride do spremembe jedilnika, so spremembe objavljene na oglasni deski v jedilnici.

Dijak se mora na posamezen meni naročiti (v primeru, da se je odjavil) ali odjaviti vsaj en dan prej do 9.00. V kolikor ne zamenja menija, bo prejel OSNOVNI meni, na katerega je avtomatsko prijavljen.

Prijava na novo ali stalna odjava malice do konca šolskega leta

Glede prijave ali trajne odjave šolske malice se lahko dijaki obrnejo na profesorja, ki skrbi za šolsko malico: Marjan Maj Čirič (marjan.maj@prometna.net).

Pri njem ali na spletni strani šole dobijo prijavni ali odjavni obrazec, ki ga izpolnjenega s strani staršev oddajo njemu ali v tajništvu šole. Od omenjenega profesorja dijaki dobijo in mu tudi vrnejo ključek za malico. Dijak, ki ne vrne ključka za malico, mora poravnati 5,00 € (to poravnajo starši/skrbniki z UPN obrazcem, ki ga dobijo s strani računovodstva Prometne šole Maribor).

Obrazec za prijavo malice >>

Obrazec za odjavo malice >>

Posebej je potrebno opozoriti dijake, ki imajo subvencionirano prehrano, da morajo v primeru bolezni ali druge odsotnosti prav tako odjaviti malico en dan prej do 9.00.

V nasprotnem primeru bodo plačali polno vrednost malice.

V šolskem letu 2023/24 je polna cena malice 3,60 €.

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje pravice do subvencionirane malice na CSD, saj bodo šole pri obračunavanju malice že upoštevale upravičenost do subvencije (glede na uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji).

Oddajanje vlog zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2021 (takrat vlogo odda na CSD).

Še vedno pa je potrebna prijava na malico v šoli.

Za uspešno registracijo novega uporabnika potrebujete:

  1. Šifra koristnika oz. Uporabniško ime = celotna številka plačnika, ki je vpisana na računu, ki ste ga že dobili (7-mestna številka);
  2. Osebna številka;
  3. e-poštni naslov za registracijo.

 

Navodila za registracijo in delo z aplikacijo

 

 

POMEMBNO!

Odjava preko telefona, SMS-a oziroma preko emaila ni več možna. Profesor Marjan Maj Čirič, zadolžen za šolsko malico, vas lahko nauči uporabljati aplikacijo in vas seznani s postopkom prijave/odjave. Pomembno je, da se to naučite, saj bo uspešna in pravočasna odjava in sprememba menija izključno v vaši domeni. V prvem tednu septembra bomo pripravili vsa navodila v video izvedbi, da si jih boste lahko ogledali na šolski spletni strani.