Učbeniški sklad

 

Šola omogoča vsem dijakom, da si na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Cena izposojevalnine za eno šolsko leto znaša največ 1/3 nabavne cene vseh v kompletu zbranih učbenikov in se plača po položnici. Dijaki si lahko izposodijo celoten komplet učbenikov ali samo posamezne učbenike.

Učbeniške komplete določijo učitelji posameznih predmetnih aktivov. Vanj so vključeni samo tisti učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto.

Dijaki dobijo učbenike v prvem tednu pouka, ob koncu šolskega leta pa jih vrnejo v celoti.

Če dijak učbenik poškoduje, izgubi, iztrga liste, upogiba liste ali ga popiše, ga je dolžan nadomestiti z novim ali zanj plačati odškodnino po pravilniku. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

Ko dijak prejme učbenike, jih je treba obvezno oviti in opremiti z imenom izposojevalca.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto dobijo dijaki v tiskani obliki v sredini junija.

Za dodatne informacije pišite na: knjiznica@prometna.net

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto dobijo dijaki v tiskani obliki v sredini junija.

Za dodatne informacije pišite na: knjiznica@prometna.net

NAROČILNICA

IP LOGISTIČNI TEHNIK - SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN IZPOSOJNINA ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

IP TEHNIK VAROVANJA - SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN IZPOSOJNINA ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

IP TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ - SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN IZPOSOJNINA ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Povezava na seznam šole za spletni nakup šolskih potrebščin

logo

Povezava (link) do spletne strani, kjer se nahajajo seznami za našo šolo >>>

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).