Poklicna matura

Splošne informacije

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij. Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Pogoji za opravljanje poklicne mature

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

  • uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
  • uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
  • opravil mojstrski izpit.

Preberite veča na: RIC  (https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/)

Obveščamo Vas, da je Državna izpitna komisija za poklicno maturo, ki deluje v okviru Državnega izpitnega centra RS (RIC) objavila Prilagoditve na poklicni maturi 2021. Te prilagoditve pričnejo veljati v spomladanskem roku 2021 in še ne veljajo v zimskem roku poklicne mature 2020, ki se bo izvajal februarja 2021.

Šolska maturitetna komisija PŠM

PRILAGODITVE >>>