Strateški svet

 

Strateški svet sprejme dolgoročni razvojni program šole, predlaga nadstandardne programe, predlaga letni delovni načrt šole, predlaga finančni načrt šole, spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija, obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študenti ter opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom. Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole.

Sestava strateškega sveta Višje prometne šole je:

  • mag. Dušan Kolarič – predsednik (predavatelj šole),
  • Marjan Bezjak – podpredsednik (predstavnik delodajalcev),
  • Gorazd Bende – član (predstavnik delodajalcev),
  • dr. Janez Ekart – član (predavatelj šole),
  • dr. Andreja Križman – članica (predavateljica šole),
  • Anja Majhenič – članica (predstavnica študentov),
  • Michelle Magerl – članica (predstavnica študentov),
  • Marko Rečnik – član (predstavnik diplomantov).

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja