Študentska skupnost

Predsednik Študentskega sveta VPŠ:

Mitja LEŠNIK

e-pošta: mitja.lesnik@vpsmb.eu

Člani:

Kim Drevenšek

Anja Sagadin

Tjaša Petek

Uroš Kociper

Anže Hojski

Manuela Tibaut

Anja Majhenič

Michelle Magerl

Tamara Grah

Kaj počnemo?

  • sodelujemo v organih šole
  • organiziramo spoznavne večere
  • sodelujemo na področju kulture – program za sprejem novih študentov na prvem spoznavnem večeru, nastopi za kulturni dan, program za informativni dan, vodenje športnih iger in program zanje, sodelovanje na drugih za študente in šolo pomembnih dogodkih …

 

Na volitvah študentov v organe zavoda in šole so bili dne 3. 12. 2018 izvoljeni nekateri novi predstavniki študentov, tako da študente zastopajo:

Svet zavoda Prometne šole Maribor

  1. Anže Hojski
  2. Manuela Tibaut
  3. Mitja Lešnik

Strateški svet VPŠ

  1. Anja Majhenič
  2. Michelle Magerl

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VPŠ

  1. Tamara Grah
  2. Uroš Kociper

Podlago za študentsko delovanje zagotavlja ZVSI – Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13):

45. člen

(organiziranost študentov)

(1) Študenti lahko organizirajo študentski svet.

(2) Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov prvega in drugega letnika. Študentski svet je sestavljen iz petih članov, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

(3) Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.

(4) Študentski sveti se lahko povežejo v skupnost študentov, ki je reprezentativen organ študentov na ravni države.

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja