Študentska skupnost

Predsednik Študentskega sveta VPŠ:

– Luca Maximilian Simonič

Člani:

Uroš Kociper

– Anže Hojski

– Manuela Tibaut

– Anja Majhenič

– Michelle Magerl

– Tamara Grah

– Rebeka Podlesnik

Kaj počnemo?

– sodelujemo v organih šole

– organiziramo spoznavne večere

– sodelujemo na področju kulture – program za sprejem novih študentov na prvem spoznavnem večeru, nastopi za kulturni dan, program za informativni dan, vodenje športnih iger in program zanje, sodelovanje na drugih za študente in šolo pomembnih dogodkih …

 

Na volitvah študentov v organe zavoda in šole so bili dne 11. 11. 2019 izvoljeni nekateri novi predstavniki študentov, tako da študente zastopajo:

Svet zavoda Prometne šole Maribor

– Luca Maximilian Simonič

– Anže Hojski

– Manuela Tibaut

Strateški svet VPŠ

– Anja Majhenič

– Michelle Magerl

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VPŠ

– Tamara Grah

– Uroš Kociper

Podlago za študentsko delovanje zagotavlja ZVSI – Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13):

45. člen

(organiziranost študentov)

(1) Študenti lahko organizirajo študentski svet.

(2) Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov prvega in drugega letnika. Študentski svet je sestavljen iz petih članov, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

(3) Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.

(4) Študentski sveti se lahko povežejo v skupnost študentov, ki je reprezentativen organ študentov na ravni države.

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja